Vervolg op: Welke leasemaatschappij moet ik kiezen?

In ons eerdere blog ‘Welke leasemaatschappij moet ik kiezen?’, schreven wij dat een leasecontract tijdens de looptijd altijd afwijkingen vertoont. Deze keer gaan wij dieper in op een onderdeel van het verdienmodel van een leasemaatschappij: de herberekening van de gemaakte kilometers. Daarmee kunt u veel kosten besparen. Kosten die het gevolg zijn van een kilometerafwijking ten op zichtte van het contractueel vastgelegde aantal kilometers.

Wat is de verwachte jaarkilometrage?

Kilometerafwijkingen tijdens de looptijd van een leasecontract komen bijna altijd voor. Deze afwijkingen kunnen hoger zijn dan vooraf overeengekomen, maar ook lager. Een leasecontract wordt vaak aangegaan voor de duur van 48 maanden met een verwacht jaarkilometrage. Natuurlijk is het lastig om bij het afsluiten van een leasecontract in de toekomst te kijken: hoeveel kilometer zal er per jaar worden gereden? Veelal wordt uitgegaan van normkilometers of op basis van gegevens uit het verleden, mits bekend en inzichtelijk. Ons advies is om altijd uit te gaan van de werkelijke situatie en een reële inschatting te maken.

Wijzigingen betekenen een herberekening

Tussentijdse veranderingen van het aantal gereden kilometers ontstaan bijvoorbeeld door een verhuizing, verandering van werkzaamheden of als de auto overgaat naar een nieuwe gebruiker. Als de jaarkilometrage afwijkt, dan volgt een herberekening. In het contract is een vaste verrekenprijs opgenomen, meestal met een bandbreedte van 10% voor meer of minder gereden kilometers. Is de afwijking groter dan 10% dan volgt een herberekening op basis van de werkelijke kilometerafwijking. Hier wordt het onduidelijk. Door gesloten calculatie is er geen inzage in de prijsontwikkeling. Zo worden bijvoorbeeld de historische gronden vaak terzijde geschoven en aangepast in het voordeel van de leasemaatschappij. Onze dagelijkse ervaring is dat er bijna altijd te veel geld wordt berekend of te weinig wordt teruggegeven. Het blijkt erg lastig om helder te krijgen waar de bedragen exact vandaan komen, maar ze kunnen behoorlijk oplopen. Dergelijke contractaanpassingen worden bijna altijd met terugwerkende kracht berekend over de gehele looptijd. En dat betekent een flinke aanslag op uw portemonnee.

Oplossing: het raster

Om de onzekerheid rond herberekeningen terug te dringen, is door leasemaatschappijen het raster geïntroduceerd. Dit raster geeft een leasetarief op verschillende looptijden en verschillende jaarkilometrages. Het resultaat: meer overzicht en inzicht bij aanvang van een leasecontract.

Of toch niet?

Maar ook het raster is niet altijd sluitend. Wij komen het raster regelmatig tegen en concluderen inmiddels dat het eigenlijk schijnveiligheid en schijntransparantie biedt. Om dit te kunnen onderbouwen, hebben we de rasters van diverse aanbieders onderling vergeleken en ook losse offertes ernaast gelegd. En dan zien we substantiële verschillen in de maandprijs op de verschillende looptijden met verschillende kilometrages. Het verschil is soms zelfs € 100 per maand. Als je hier vooraf niet scherp op bent, kan een leasecontract bij aanvang dus al 48 maanden x € 100 = € 4.800 extra kosten.

Welke leasemaatschappij past het best bij mijn wensen en budget?

We noemden het al eerder: alles start met een visie op mobiliteit. Zo ook bij de keuze voor een leverancier. De maandprijs van een auto is belangrijk. Echter, de aanvullende afspraken, vastgelegd in de mantelovereenkomst en servicecomponenten, zijn wellicht nog belangrijker. Daar zit het verdienmodel van de leasemaatschappij en úw ruimte. Goed dus om daar vooraf kritisch naar te kijken. Dan heeft u meer grip, overzicht en lagere kosten.

Met welke van de 750 aanbieders kunt u het beste zaken gaan doen?
Eekhart & Eekhart – vooruit in mobiliteit! is specialist in deze materie en helpt u graag verder, neem gerust contact met ons op!