Jaarlijks wordt op 1 januari het bijtellingspercentage van een auto aangepast. Het bijtellingspercentage geldt voor iedereen die een auto of leaseauto van de zaak rijdt en per jaar meer dan 500 km privékilometers maakt. Het percentagebedrag komt bovenop het belastbare inkomen en hierover wordt vervolgens inkomstenbelasting geheven. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Als het kenteken wordt afgegeven in 2021, dan geldt onderstaande tabel.

Bijtellingspercentages 2021


 
BijtellingSoort brandstof
22%Benzine, diesel of hybride
12%Waterstof of zonne-energie (over de volledige waarde)
12%Volledig elektrisch tot en met cataloguswaarde € 40.000
22%Volledig elektrisch boven cataloguswaarde € 40.000

Hoe lang geldt het percentage?

Voor de duur van het gebruik van een auto. De korting op de bijtelling, dus 12% in plaats van 22% als je bijvoorbeeld kiest voor een volledig elektrische auto tot € 40.000, geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft gelden ook als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken. Direct na afloop van die 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die golden op de datum van de eerste toelating, 22% in dit geval. Auto’s die vóór 1 januari 2017 zijn geregistreerd hebben een hogere bijtellingspercentage, namelijk 25%.

Om de bijtelling van uw (toekomstige) leaseauto te bepalen, kunt u gebruikmaken van onze fiscale bijteller.